Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED

OÜ Westmon Invest on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.

Hoolime oma www.kinnisvarakiirost.eu  lehe kasutajate privaatsusest ja tekkinud info kaitsest väga ning teostame omalt poolt kõik, et need ei jõuaks peale meie ja meie volitatud isikute kellegi teiseni.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine:
Isikuandmed on andmed, mida OÜ Westmon Invest kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Keegi ei ole kohustatud oma isikuandmeid meiega jagama, kuid see on vajalik selleks, et saaksime koostööd jätkata.

Kui Teil puudub otsene huvi meiega koostööd teha või meist midagi teada, siis palun lahkuge meie veebilehelt www.kinnisvarakiirost.eu .

 

Isikuandmete kogumine toimub kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete sisestamisel läbi kontaktivormi (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil või mujal meie esinduses
  • Küpsiste (cookie) kaudu

 

Küpsised:
Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab OÜ Westmon Invest veebileht küpsiseid ehk cookie’sid.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised . Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

 

Kasutatavad küpsiste tüübid on järgnevad:
Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja poolt tehtud varasemaid valikuid (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne.) ning pakkuda seeläbi tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone. Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumisest veebilehel.
Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust. Reklaamküpsised koguvad andmeid kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldavad veebilehel esitada kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised .

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

 

Teie andmete turvalisus:
Kasutame oma www.kinnisvarakiirost.eu lehel SSL sertifikaate, mis teevad teie kasutajaandmed turvaliseks. Teie kasutajaandmed on krüpteeritud.

 

Isikliku info ülekanne:
Isikliku info ülekanne toimub siis kui tuuakse kohale kaupa, nii kaua kui toodete kohale toomine on vajalik.

Samuti kasutame oma töös küpsiste kaudu osalisi andmete ülekannet. Me ei anna üle teie nime, e-posti, telefoni. Kasutame ülekandeks IP’d. Seda selleks, et saaksime kasutada oma turundustöös vajalikke programme. Naiteks Google Analytics, Facebook Pixel. Programmid kasutavad meie edastatavat infot, et hinnata meie lehe kasutust teie kasutajamugavuse parandamiseks. Et ka tulevikus oleks leht sama hea ning isegi parem ja mugavam.

Vajadusel saate ennetada seda keelates oma arvutis küpsised, kuid see segaks tänapäeva internet kasutuses tõenäoliselt kasutajamugavust tohutult.

 

Teised lingid:
www.kinnisvarakiirost.eu  võivad sisaldada kolmandate osapoolte veebilehtede linke. www.kinnisvarakiirost.eu puudub vastutus nende lehekülgede sisu eest. Nende kasutamine on teie enda vastutusel.

 

Alaealised
www.kinnisvarakiirost.eu soovitab kőikidel vanematel ja eestkostjatel őpetada oma lastele ohutult ja vastutusrikkalt kasutama oma isiklikke andmeid internetis. Alaealised ei tohiks edastada isiklikke andmeid www.kinnisvarakiirost.eu .  kodulehekülgedele ilma vanemate vői eestkostjate loata. www.kinnisvarakiirost.eu  ei kavatse kunagi koguda teadlikult isiklikke andmeid alaealistelt, vői kasutada seda mingil moel, vői avalikustada seda kolmandatele isikutele ilma loata.

 

Informatsioon, andmete muutmine või kustutamine:

Föderaalse andmekaitseseaduse all on teil õigus ligipääsule oma andmetele ja õigus seda muuta ja kustutada.

 

Õigus informatsioonile:

Kui Teil tekib küsimusi meie privaatsuse kaitsepoliitika vői Teie isiklike andmete töötlemise suhtes, kontakteeruge julgelt meie e-maili teel info@kinnisvarakiirost.eu .

Peale päringut informeeritakse kirjalikult ja kooskőlas rakenduvate őigusaktidega – milliseid teie isiklikke andmeid, kui üldse, koguti Teie külastuse ajal www.kinnisvarakiirost.eu  veebilehel.

 

Tingimused ja muudatused:

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. Meie veebisaiti kasutama asudes, eeldame, et oled nende põhimõtetega tutvunud ning nõustud nendega.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust klienditeeninduse telefoninumbritel.

 

OÜ Westmon Invest
Registrinumber: 11152836
Aadress: Mustamäe tee 55, Tallinn, Harjumaa 10621
E-Mail: info@kinnisvarakiirost.eu

Web: www.kinnisvarakiirost.eu

УСЛОВИЯ ПРИВАТНОСТИ

OÜ Westmon Invest принял на себя обязательство защищать приватность клиентов и пользователей. Исходя из этого, мы составили настоящие принципы политики приватности, которые рассматривают сбор, использование, оглашение, передачу и сохранение данных клиента. Наша деятельность в интернете находится в соответствии со всеми законами Эстонской Республики и соответствующими правовыми актами Европейского Союза.

Мы очень заботимся на нашей домашней странице www.kinnisvarakiirost.eu о приватности пользователей и защите образующейся информации, а также осуществляем со своей стороны все, чтобы она не попала никому другому, кроме нас и наших уполномоченных лиц.

 

Сбор и использование персональных данных:
Персональными данными являются данные, которые OÜ Westmon Invest собирает для аутентификации лица или при контакте с ним. Никто не обязан делиться с нами своими персональными данными, но это необходимо для того, чтобы мы могли продолжить сотрудничество.

Если у Вас отсутствует прямой интерес к сотрудничеству с нами или что-либо узнать о нас, то просим покинуть нашу домашнюю страницу www.kinnisvarakiirost.eu .

 

Сбор персональных данных осуществляется при согласии клиента следующими способами:

  • Внесение контактных данных при представлении контактной формы (в том числе, имя/фамилия, телефонный номер, адрес электронной почты) на нашей домашней странице или в ином нашем представительстве;
  • При использовании домашней страницы для создания счета клиента;
  • При выполнении заказа в нашем э-магазине;
  • Через куки (cookie).

 

Куки:
Для лучшего обслуживания клиентов OÜ Westmon Invest использует на своей домашней странице куки или cookie.

Куки – это текстовой файл, который отправляют и сохраняют в компьютере пользователя вэб-страницы, посещаемые пользователем. В куки сохраняется каталог файлов браузера пользователя. В случае, если пользователь ранее посещал вэб-страницу, то браузер считывает куки и передает соответствующую информацию на вэб-страницу или элемент, который куки записал вначале. Дополнительная информация о куки доступна на вэб-странице: http://www.aki.ee/et/kupsised . Куки позволяют отслеживать статистику использования вэб-страницы, популярность рубрик и другие действия, выполняемые на вэб-странице. Информация, получаемая от куки, используется с целью улучшения удобства пользования и содержания вэб-страницы.

Типами используемых куки являются:

Постоянные куки – крайне необходимы для перемещений на вэб-странице и использования ее функций. При отсутствии постоянных куки, пользователь не сможет использовать функции вэб-страницы.
Сессионные куки – позволяют запоминать более ранние выборы, сделанные пользователем на вэб-странице (например, имя пользователя, выбор языка и т.д.) и предлагать, таким образом, более эффективные и персональные функции.

Следящие куки – собирают информацию о предпочтениях клиента на вэб-странице. Информация, получаемая от следящих куки, позволяет повысить удобство пользования вэб-страницей.

Рекламные куки – собирают данные о привычках пользователя при просмотре, что, в свою очередь, позволяет представлять пользователю рекламу с содержанием, соответствующим предпочтением пользователя. Кроме этого, соответствующий вид куки позволяет измерять эффективность рекламной кампании.

 

Пользователь имеет право отказаться от сохранения куки в своем компьютере. В таком случае пользователь должен изменить настройки своего браузера. Различного типа браузеры используют разные методы для запрещения куки. Более подробная информация находится на вэб-странице: http://www.aki.ee/et/kupsised .

При блокировании куки пользователь должен учесть, что после блокирования куки ему будут доступны не все функции вэб-страницы.

 

Безопасность ваших данных:
Мы, на своей странице www.kinnisvarakiirost.eu, используем сертификаты SSL, которые обеспечивают безопасность ваших данных пользователя. Ваши данные пользователя зашифрованы.

 

Передача персональной информации:
Передача персональной информации осуществляется только тогда, когда товар доставляется на место, так долго, сколько это необходимо для доставки товаров на место.

Также мы используем в своей работе передачу частичных данных посредством куки. Мы не передаем вашу имя/фамилию, адрес электронной почты и телефон. Для передачи мы используем IP. Это для того, чтобы в своей маркетинговой работе мы могли бы использовать необходимые программы. Например, Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar. Программы используют передаваемую нами информацию, чтобы оценить использование нашей страницы для улучшения удобства ее использования вами. Чтобы и в будущем страница была бы такой же хорошей, или даже лучше и удобнее.

При необходимости, вы можете это предотвратить, запретив куки в своем компьютере, но это, очевидно, может серьезно помешать эффективности использование современного интернета.

 

Другие ссылки:
www.kinnisvarakiirost.eu  – могут содержать ссылки вэб-страниц третьих участников. www.kinnisvarakiirost.eu – отсутствует ответственность за содержание этих страниц. Ответственность за их использование лежит на вас самих.

 

Несовершеннолетние
www.kinnisvarakiirost.eu рекомендует всем родителям и опекунам обучить своих детей безопасному и ответственному использованию своих данных в интернете. Несовершеннолетние не могут передавать свои персональные данные на домашнюю страницу www.kinnisvarakiirost.eu .  без разрешения родителей и опекунов. www.kinnisvarakiirost.eu никогда не планируют намеренно собирать персональные данные несовершеннолетних, или использовать их иным способом, или обнародовать их третьим лицам без разрешения.

 

Информация, изменение или погашение данных:
Согласно закону о защите персональных данных Эстонской Республики, у вас имеется право доступа к своим данным и право их изменять и погашать.

 

Право на информацию:
Если у Вас возникнут вопросы о нашей политике защиты приватности или обработке Ваших персональных данных, смело связывайтесь с нами по нашему адресу электронной почте info@kinnisvarakiirost.eu .

После запроса вас информирует письменно и в соответствии с действующими правовыми актами – какие ваши персональные были собраны, если они собирались, во время посещения Вами вэб-страницы www.kinnisvarakiirost.eu  .

 

Условия и изменения:
Оставляем за собой право, при необходимости, изменять политику приватности. Когда вы приступите к использованию нашей вэб-страницы, то предполагается, что вы ознакомились с их принципами и согласились с ними.

Со всеми вопросами и проблемами в части приватной политики или обработки данных, просим связываться с нами по телефонному номеру клиентской службы.

 

OÜ Westmon Invest
Регистрационный номер: 11152836
Адрес: Мустамяэ теэ 55, Таллинн, Харьюмаа 10621
Электронная почта: info@kinnisvarakiirost.eu
Вэб-страница: www.kinnisvarakiirost.eu